Alice Community

Alice Community (http://www.alice.org/community/index.php)
-   How do I...? (http://www.alice.org/community/forumdisplay.php?f=16)
-   -   How to use set value to (http://www.alice.org/community/showthread.php?t=10201)

SEW 07-23-2013 12:42 PM

How to use set value to
 
1 Attachment(s)
Hello all,

I figured out my chapter 6 assignment now on to chapter 7! I've got the first three worlds done, but now I'm stuck on creating a working clock. I'm thinking the first step is have hour hand set value to hour am or pm, minute hand set value to minute of hour, and second hand (I'm using the katana as a second hand via book instruction) set value to second of minute. Problem is, I've forgotten how to get to set value to and don't remember where to find it in the book. Any advice would be appreciated.

Here's the world to put my question in context, but since I'm stuck on step one I haven't done much of anything yet.

sfunk 07-23-2013 03:43 PM

Since it is a number variable, all you have to do is go to the property panel that you used to create the variable in. Then just drag that variable into a method which will then say "set value to".. just set it whatever at first, then plug the timing aspects of the code into the method.

AliceMaster00 07-30-2013 06:23 PM

[QUOTE=congdong6;53313][URL=" http://dichvuchungminhtaichinh.org "]chung minh tai chinh du hoc canada[/URL] cũng không có ǵ đặc biệt hơn các nước Úc, Mỹ…. Chúng ta luôn thấp thỏm tự hỏi ḿnh rằng:” Liệu đại sứ quán có bắt buộc đem sổ tiết kiệm gốc đến hay không?” Đa số các dịch vụ chứng minh tài chính nhỏ lẻ đều tính phí rất cao nếu khách hàng có nhu cầu mượn sổ gốc. Một số khách hàng v́ chi phí quá cao mà “đánh liều” chỉ sử dụng dịch vụ không cần mượn sổ gốc, không cần duy tŕ số dư trong tài khoản trong khi nếu có cần mượn sổ gốc th́ chỉ trong 3 tuần là bạn đă biết kết quả Visa du học Canada của ḿnh… Và chẳng may nếu ĐSQ yêu cầu phải đem sổ gốc đến do nghi ngờ về khả năng tài chính , lúc đó du học sinh sẽ mất cả ch́ lẫn chài, bộ hồ sơ tài chính kia sẽ không thể sử dụng lại được nữa, và hồ sơ du học của bạn sẽ được liệt vào danh sách blacklist của ĐSQ nếu không chứng minh được khả năng tài chính của ḿnh bằng cách bổ sung giấy tờ gốc đến cho ĐSQ trong thời gian rất ngắn.
Tuy nhiên dich vu chung minh tai chinh đă giải quyết triệt để khó khăn này cho khách hàng, chúng tôi có mức chi phí duy tŕ số dư thật trong tài khoản ngân hàng rẻ Nhất Việt Nam ( Chỉ khoảng 5,5 triệu VNĐ / Tháng cho sổ tiết kiệm 1 tỷ VNĐ ), nếu cần mượn sổ gốc, bạn chỉ cần thông báo trước ngày phỏng vấn, sẽ có nhân viên của ngân hàng trực tiếp đem sổ đến Đại sứ quán và chờ bạn cho đến khi phỏng vấn xong để thu hồi sổ tiết kiệm về ( Chi phí + thêm là 500.000 VNĐ ). Như vậy khách hàng sẽ không c̣n phải lo lắng về việc mất quá nhiều tiền để mượn sổ gốc hoặc phải đánh liều với ĐSQ v́ chi phí mượn sổ gốc quá cao.[/QUOTE]

Wtf

x2495iiii 08-01-2013 05:43 PM

Well that's a new, terrible species of spam.

For future reference, please remove links when quoting such beasts.


All times are GMT -5. The time now is 01:17 PM.

Copyright ©2021, Carnegie Mellon University
Alice 2.x © 1999-2012, Alice 3.x © 2008-2012, Carnegie Mellon University. All rights reserved.